Κοσμάς Νικολάου . Kosmas Nikolaou

ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΛΥΤΗ . AN UNSOLVED PROBLEM IN PHYSICS EXERCISE

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: μια άσκηση φυσικής άλυτη


WORDS-LINKS: an unsolved problem in physics exercise

Από τη σειρά «ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» #3 . From the series “OUT OF NOTHING” # 3

ma_kapoka@yahoo.it

Λέξεις-σύνδεσμοι: Xαιρέτα και πέρνα, εκεί, η Ύλη τελειώνει
Words-links: Salute and pass, there, the Matter ends

Από τη σειρά «ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» #1, #2 / From the series “OUT OF NOTHING” #1, #2

by ma_kapoka@yahoo.it

Λέξεις-σύνδεσμοι: όλες οι πινακίδες θα σημαίνουν κάτι άλλο
Words-links: every piece of signage will come to mean something else

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/NOTE

AΠO ΨHΛA / FROM HIGH ABOVE

της Xρυσάνθης Kουμιανάκη / by Chrysanthi Koumianaki

Λέξεις-σύνδεσμοι: μέθοδος ελέγχου

Words-links: control method

KAI META EINAI ΠOΛY APΓA / AND THEN IT’S TOO LATE

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

Antonis Donef "And then it's too late." Courtesy The Breeder, Athens. Παραχώρηση The Breeder.
Antonis Donef “And then it’s too late.” Courtesy The Breeder, Athens. Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: Kαι μετά είναι πολύ αργά
WORDS-LINKS: And then it’s too late

ΦAINOMENIKA AΣHMANTEΣ . SEEMINGLY INSIGNIFICANT

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

"Seemingly insignificant" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.
“Seemingly insignificant” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: φαινομενικά ασήμαντες
WORDS-LINKS: seemingly insignificant

ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΑΓΚΩΜΑΤΙΕΣ . WITH SMALL BITES

του Αντώνη Ντόνεφ / by Antonis Donef

Antonis Donef "With small bites." Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.
Antonis Donef “With small bites.” Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.

ΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: με μικρές δαγκωματιές
WORDS-LINKS: with small bites

MIKPHΣ ΔIAPKEIAΣ . OF SHORT DURATION

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

Of short Duration by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.
Of Short Duration by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: μικρής διάρκειας

WORDS-LINKS: of short duration

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΕΙΑ . ON THE SAME STRAIGHT LINE

του Αντώνη Ντόνεφ / by Antonis Donef

"On the same straight line" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.
“On the same straight line” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.

ΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: στην ίδια ευθεία

WORDS-LINKS: on the same straight line

ΣYNEXIZONTAΣ . IN CONTINUING

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

"In continuing" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens /  Παραχώρηση The Breeder.
“In continuing” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞH-ΣYNΔEΣMOΣ: συνεχίζοντας
WORDS-LINKS: in continuing

DANDELION

by Victoria Deliyianni


Words-Links:“BLOSSOMING WITH PLEASURE FROM WITHIN

Inbox: Dimitra Ioannou/ “a glimpse of”, issue 11/ Call for participation.
Early spring.
Parallel Universe-Nightmare.
I was dreaming that I was two-dimensional and trees where growing inside my house. Their roots and branches where sprouting to Animal body parts, mainly members of cat and fish… I was trying to cut them down but they were growing back over and over again. The next few days I quickly tried to draw the dream on a paper, feeling the urge to redeem myself.

Days go by. At the next “Closet” I listen to Dimitra read for Laila: “ I am hyper plane and I have defeated all my nightmares. […] I am jagging fish heads. “You must be kidding me…” I say to myself. Later on I share with her my visual draft. Perfect Identification.
A new tree for “a glimpse of” is growing now. Not so horrible anymore as the first one, but fertile and full of personal memories and references to issue 11.
My childhood’s favorite Woody woodpecker. Rabbit ears/Red rabbit roller-skate as well as my first Halloween costume.
Next post: “The day mom realized she gave birth to a rabbit she decided to train me as an Easter Bunny.”
Peacock and owl feathers. A butterfly. The previous desperate catheads now transform into a dynamic and powerful tiger. A rat-tail is there reminiscent of the costumes of Mickey and Mini mouse and my mother’s obsession in masquerading me like a rodent.Prehistoric sea monsters. A tropical bird tail. Some roots transform into waves, Hokusai and Hiroshige Andō waves: A tribute to the years of my collaboration with Christos D. The endless hours of debate, ethos and culture in our mellow routine. A hollow in the center of the tree resembles a woman’s vagina allowing the composition to blossom with pleasure from within.
Fugitive beings, perhaps unlinked, pieces of our collective unconscious. Just like the parts of a dandelion plant shortly before the wind blows them away.

No mind traffic.
Eventually this disturbed blossoming tree might not be so incoherent.
It has legs, arms, ears, eyes…
Three eyes, emphasizing on the middle-third eye / the pituitary / the subconscious.The genitals betray the nature of a woman’s body. A human body in Temporal Τransformation. On the upper part unfold the beauty, eroticism, sensitivities, intuition, naturalness, naivety, grace, and wisdom of females. In contrast, tension, dynamism and autonomy characteristics of male are evident on the base.
I go back in issue 11 and read: Last night I woke up from a beautiful sensual dream: a man who looked like a handsome woman who looked like a man. And just above: Nothing to explain, nothing to interpret.

Rolling Stones, Dandelion

* The Closet/Reading Series

ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΕΙ / HERE IT STARTS / QUI COMINCIA

ma_kapoka@yahoo.it


Λέξεις-σύνδεσμοι: ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ / ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ Ν’ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙΣ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Words-links: A NEW TERRITORY OF PLEASURE / THIS IS PERFECTION. THERE IS NO NEED TO PORTRAY, TO PRESERVE.

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ (ΚΗΠΟΙ) / A TRAIN OF PRIVATE ASSOCIATIONS (GARDENS)

της Χρυσάνθης Κουμιανάκη / by Chrysanthi Koumianaki

Λέξεις-σύνδεσμοι: ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΩΣΕΙΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ / ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Words-links: A FEW BRILLIANT CLIMAXES / PROLIFERATION OF LITTLE MOTIFS / ACCUMULATIONS OF LITTLE NOTES

 

VORTEX

by Victoria Deliyianni


 
 

Cross-legged on my mat I am waiting for Ann. Unlike the expected inner relaxation and balanced feelings of meditating, I am walking out rather troubled by my practice.

Ann is hungry. Ann oftentimes forgets her stomach. Ann barely exists.

Mind goes to Ana/Pro Ana, which like Mia are often referred to in International terminology as anorexia nervosa and bulimia, respectively.The need for a flawless image-identity is hidden behind a routine of self-punishment.

A toilet bowl representing, a mirror of a different life style.
A mouth ready to Talk, Kiss, Suck, anything rather than Puke-Purge all the unwanted of a Binge-Overconsumption.On a second level the bottom of the bowl devours the mouth. Right hand enters tickling the esophagus, starting the procedure of purging. Reversing the image it’s the left hand, supporting the forehead all through the process.
Reminiscent of the blessing hand of Jesus Christ in religious icons of the Greek Orthodox Church as well as the ritual hidden beneath the act of repetition.
A Vortex repeating and fading after each toilet flush.
Sometimes violent, aggressive, others redeeming, others merely procedural. Flushing down desires, dreams, values all precious-colorful nuggets of our inner world.

Parenthesis_My attention turns to the vortexes. The Fibonacci sequence of the Golden Rule is a famous spiral where, after research, a generalized separation occurs. Clockwise rotating Vortices are considered female, while the reversed are assumed as male.
However, a deeper study of the Fibonacci swirl proves that this distinction does not make any sense as many vortexes reverse their rotation after they arrive at their center point.
There is no beginning to an end, but there is a beginning and an end to beginning and a beginning again and again.

The end is the beginning is the end.
Is it bright where you are?
And have the people changed?
Does it make you happy,
you’re so strange.

And in your darkest hour,
My old secrets lay,
You can watch the world devoured in its pain,
Strange.
                                                            (The Smashing Pumpkins, The end is the beginning is the end) 

At the Vortex of Crisis.
All of us more or less hide Ann. Lost in the tornado of everyday routine and uncertainty.
Is this a vicious circle?
Maybe NOT. Like the wolf who circles around his prey, threatens and draws back, until his successful final attack…
For a happy end and a happy beginning and a happy beginning again and again.

The Smashing Pumpkins – The End Is the Beginning Is the End