Από τη σειρά «ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» #3 . From the series “OUT OF NOTHING” # 3

ma_kapoka@yahoo.it

Λέξεις-σύνδεσμοι: Xαιρέτα και πέρνα, εκεί, η Ύλη τελειώνει
Words-links: Salute and pass, there, the Matter ends

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s