Από τη σειρά «ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» #1, #2 / From the series “OUT OF NOTHING” #1, #2

by ma_kapoka@yahoo.it

Λέξεις-σύνδεσμοι: όλες οι πινακίδες θα σημαίνουν κάτι άλλο
Words-links: every piece of signage will come to mean something else

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/NOTE

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s