ΩΡΑΙΑ ΜΕΡΑ / NICE DAY

του Γιάννη Δρακουλίδη / by Yannis Drakoulidis

·

Λέξη-σύνδεσμος:  ΓΕΦΥΡΕΣ

Words-links: BRIDGES

AF0278

του Γιάννη Δρακουλίδη / by Yannis Drakoulidis

λέξη-σύνδεσμος: κόσμος

word-link: world

A GIRL, SHE IS 100% . 100% ΚΟΡΙΤΣΙ

του Γιάννη Δρακουλίδη / by Yannis Drakoulidis

Λέξη-σύνδεσμος: κορίτσι / Word-link: girl