ΩΡΑΙΑ ΜΕΡΑ / NICE DAY

του Γιάννη Δρακουλίδη / by Yannis Drakoulidis

·

Λέξη-σύνδεσμος:  ΓΕΦΥΡΕΣ

Words-links: BRIDGES

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s