ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ (ΚΗΠΟΙ) / A TRAIN OF PRIVATE ASSOCIATIONS (GARDENS)

της Χρυσάνθης Κουμιανάκη / by Chrysanthi Koumianaki

Λέξεις-σύνδεσμοι: ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΩΣΕΙΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ / ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Words-links: A FEW BRILLIANT CLIMAXES / PROLIFERATION OF LITTLE MOTIFS / ACCUMULATIONS OF LITTLE NOTES

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s