ΟΜΟΡΦΗ, ΕΝΤΙ / BEAUTIFUL, EDDIE

της Ειρήνης Καραγιαννοπούλου / by Irini Karayannopoulou

word-link: beautiful

λέξη-σύνδεσμος: όμορφη

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s