ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ / I’M A WASHOUT

της Ειρήνης Καραγιαννοπούλου /  by Irini Karayannopoulou

I’M A WASHOUT

λέξη-σύνδεσμος: αποτυχία

word-link: washout

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s