ΦAINOMENIKA AΣHMANTEΣ . SEEMINGLY INSIGNIFICANT

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

"Seemingly insignificant" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.
“Seemingly insignificant” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: φαινομενικά ασήμαντες
WORDS-LINKS: seemingly insignificant

ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΑΓΚΩΜΑΤΙΕΣ . WITH SMALL BITES

του Αντώνη Ντόνεφ / by Antonis Donef

Antonis Donef "With small bites." Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.
Antonis Donef “With small bites.” Courtesy The Breeder, Athens. / Παραχώρηση The Breeder.

ΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: με μικρές δαγκωματιές
WORDS-LINKS: with small bites

MIKPHΣ ΔIAPKEIAΣ . OF SHORT DURATION

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

Of short Duration by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.
Of Short Duration by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: μικρής διάρκειας

WORDS-LINKS: of short duration

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΕΙΑ . ON THE SAME STRAIGHT LINE

του Αντώνη Ντόνεφ / by Antonis Donef

"On the same straight line" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.
“On the same straight line” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens / Παραχώρηση The Breeder.

ΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: στην ίδια ευθεία

WORDS-LINKS: on the same straight line

ΣYNEXIZONTAΣ . IN CONTINUING

του Aντώνη Nτόνεφ / by Antonis Donef

"In continuing" by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens /  Παραχώρηση The Breeder.
“In continuing” by Antonis Donef. Courtesy The Breeder, Athens Παραχώρηση The Breeder.

ΛEΞH-ΣYNΔEΣMOΣ: συνεχίζοντας
WORDS-LINKS: in continuing