ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑΣ / TELL ME HOW BEAUTIFUL THEY ARE WHEN YOU WAKE UP

της Δήμητρας Ιωάννου / by Dimitra Ioannou

λέξη-σύνδεσμος:  απόδειξη / word-link:   evidence

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s