ΜΕΛΩΔΙΑ 17 / TUNE 17

του Βασίλη Παπαδόπουλου / by Vassilis Papadopoulos

TUNE17

λέξη-σύνδεσμος: βιασμένη

word-link: violated

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s