χάρτινο A) GLIMPSE) OF #3

Σχετικά με τις «Πραγματικότητες και τα Τελετουργικά του Πάνω Κάτω»

Photo: Christina Ntanovasili


“All you need is armed joy”
γκραφίτι στην Αθήνα

Σήμερα, είτε ζούμε στην Αθήνα, τη Βοστώνη ή τη Γλαυσκώβη μοιραζόμαστε παρόμοιες συνθήκες και ανάγκες.

Πώς μπορούμε να αντισταθούμε στη Νέα Βαναυσότητα (New Brutality), τη Νέα Κανονικότητα (New Normal) ή το Πάνω Κάτω (Upside Down);

Τι μπορούμε ν’ αντιτάξουμε;

Πώς εξοπλιζόμαστε για την επιβίωσή μας;

Πού φανταζόμαστε τους εαυτούς μας λιγότερο ευάλωτους;

Πώς μπορούμε να ξαναγράψουμε την πραγματικότητα;

Πώς μπορούμε να δώσουμε ξανά στην πραγματικότητα τα χαμένα της νοήματα και τις δυνατόητες;

Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε νέο έδαφος για να φανταζόμαστε και να αναπτυχθούμε;

Δήμητρα Ιωάννου

Oρισμένα από τα περιεχόμενα του τεύχους «Realities and the Rituals of the Upside Down» δημοσιεύονται μεταφρασμένα στα ελληνικά:

Nat Raha 1 ΠΟΙΗΜΑ