ΣHMEIΩMA

H Eλεάννα Xωρίτη γράφει για το έργο V&A Universe / BB Prequel (working title),

 

Παρακολούθηση της γέννησης και του θάνατου μιας εικονικής supernova, της άνθισης και της παρακμής ενός σεξουαλικού πυρήνα.

Υπάρχει, φουσκώνει, ανοίγει, σκάει, σπάει, γεμίζει τον κοσμικό κονιορτό με αιχμηρά δισδιάστατα θραύσματα.

Ανακατεύεται και απλώνεται μέσα στη σούπα από μελάνι  θέλει να την τρυπήσει, να την κατατροπώσει, να επικρατήσει, να της αλλάξει τη σύσταση, φιλοδοξεί να νικήσει· και τελικά πνίγεται;

Οι εικόνες αποτελούν στιγμιότυπα από ένα μικροσκοπικού μήκους animation το οποίο δεν αναδεύεται πιά. Υπάρχει μόνο σε κατακερματισμένη μορφή και ζεί μόνο μέσα από παγωμένες στιγμές. Αυτές χρησιμοποιούνται και γίνονται βάση και αφορμή για ήχους, κρεμιούνται από λέξεις, συνοδεύουν σιωπηλές ιστορίες.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s