Από τη σειρά «ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ» #3 . From the series “OUT OF NOTHING” # 3

ma_kapoka@yahoo.it

Λέξεις-σύνδεσμοι: Xαιρέτα και πέρνα, εκεί, η Ύλη τελειώνει
Words-links: Salute and pass, there, the Matter ends