ΔHMHTPHΣ IΩANNOY

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

DIoannouRainbowMindGR

ΛEΞEIΣ-ΣYNΔEΣMOI: TO OYPANIO TOΞO ΣTON EΓKEΦAΛO